Oset

I Huskvarna finns Osets badplats där de erbjuder fina strand- och gräsytor såväl som lekpark och café.

Badplatsen Oset i Huskvarna ligger strax innan huskvarnaån rinner ut i Vättern och erbjuder såväl sandsstrand som gräsytor. Här finns även en lekplats och toalett. Huskvarna Kanotklubb, som ligger precis intill badet, har dessutom ett café öppet varje torsdag hela sommaren.

Rocksjön

Inte långt från Jönköpings city finns Rocksjön där kanoter och skyddsvärda fåglar samsas. Rocksjön är biologiskt rik och fin för sportfiske. En spång tar dig genom Rocksjöns vassbälten och kärr.

Vid Rocksjön föder brun kärrhök upp sina ungar, liksom skäggdopping och femtiotal andra fågelarter. Våtmarkerna är en rest av en tidigare kvadratkilometer stor myrmark nära intill och söder om Vättern.

Speciella växter som lever kvar är höstspira och svampen trollhand. Rocksjön är också en biologisk hot spot – en plats med många olika djur och växter – för smådjur t.ex. kärrspindel, snäcklöpare och citronfläckad trollslända.

Boka direkt

Vi erbjuder våra uthyrningar på två olika ställen i Jönköping